Andrii O Novikov

結果

セトカカップ 10/14 10:00 - Andrii O Novikov v セルヒー ポノマロフ L 2-3
セトカカップ 10/14 09:00 - イホル クヴァク v Andrii O Novikov L 3-0
セトカカップ 10/14 08:00 - アナトリー ドゥリッチ v Andrii O Novikov W 1-3
セトカカップ 10/14 06:30 - Oleh Hudyma v Andrii O Novikov - View
セトカカップ 09/01 11:21 - Andrei Huchok v Andrii O Novikov L 3-1
セトカカップ 09/01 10:30 - ヤロスラフ テベンコ v Andrii O Novikov W 2-3
セトカカップ 09/01 09:00 - Andrii O Novikov v ローマン マズール W 3-2
セトカカップ 09/01 07:30 - Andrii O Novikov v Andrei Huchok L 1-3
セトカカップ 09/01 06:00 - Andrii O Novikov v セレイ ホット L 2-3
セトカカップ 08/31 16:20 - Andrei Huchok v Andrii O Novikov L 3-0
セトカカップ 08/31 14:50 - ヤロスラフ テベンコ v Andrii O Novikov L 3-0
セトカカップ 08/31 13:20 - セルヒー ポノマロフ v Andrii O Novikov L 3-2